0724.089.471
021.346.0994 /95/96

Noutati
NOUTATI

Left

Retele si instalatii gaze naturale

inlocuiri

     In aceasta activitate analizam constant factorii de risc si contribuim in permanenta la asigurarea calitatii, sigurantei si protectiei mediului. Realizam proiectarea, executia si punerea in functiune a lucrarilor, garantand calitatea acestora cu personal specializat si intotdeauna preocupat de modificarile si schimbarile tehnice si informationale in domeniu. Suntem abilitati sa executam inlocuiri de conducta si bransamente gaze naturale cu presiune redusa si medie. Executia lucrarilor de acest tip in zone aglomerate de retele edilitare se poate face si prin foraje orizontale dirijate. Detinem la ora actuala un utilaj performant de executie foraje orizontale dirijate, care permite ocolirea in deplina siguranta a oricaror cabluri si conducte aferente tuturor celorlalte retele utilitare.

interventii

     Incepand cu anul 2009, Engie Romania prin Distrigaz Sud Retele a atribuit societatii noastre serviciul de interventie pentru remedierea defectelor pe retelele de distributie gaze naturale. Compania noastra se preocupa in permanenta de imbunatatirea calitatii serviciilor oferite clientilor nostri, in acord cu reglementarile legale in domeniu. Executam lucrari de desfacere si refacere a terasamentului in vederea remedierii defectelor pe retelele de distributie gaze naturale. Actionam prompt si eficient pe raza Mun. Bucuresti. Firma noastra este capabila sa intervina si sa execute orice lucrare de interventie pe conductele de gaz in regim de maxima operativitate si pentru alti beneficiari care ar solicita acest lucru.

extinderi-si-bransamente

     Lucrarile de extindere, bransare/racordare sunt executate de catre societati comerciale autorizate ANRE si agreate de distribuitorul local. In decursul activitatii noastre am executat lucrari complexe de proiectare si executie extinderi si bransamente gaze naturale pentru Distrigaz Sud Retele si alti operatori de distributie precum: Covi, Wirom Gas, Megaconstruct. Materialele utilizate si acuratetea in executie contribuie permanent la marirea portofoliului de clienti.

Principalele categorii de lucrari si servicii aferente extinderilor si bransamentelor sunt:

 • obtinerea avizelor si autorizatiilor de construire pentru executia lucrarilor (certificate urbanism, avize, utilitati);
 • proiectarea extinderilor de retea si a bransamentelor de gaze naturale;
 • aprovizionarea cu materialele necesare efectuarii lucrarilor;
 • executia extinderilor de retea si a bransamentelor- in zonele aglomerate de retele edilitare, executia se poate efectua si prin foraj orizontal dirijat. Executam lucrari de montaj conducte si bransamente gaze naturale cu diametre cuprinse intre 32-315 mm;
 • receptia si punerea in functiune in prezenta unui reprezentant al distribuitorului local de gaze naturale;
 • interventii rapide.

Pasii necesari pentru a executa extinderile de retele si bransamente:

 • obtinerea solutiei tehnice si acordului de acces;
 • semnarea contractului de racordare de catre client cu distribuitorul de gaze naturale;
 • proiectarea extinderilor de retea si bransamentelor;
 • obtinerea autorizatiei de construire;
 • executia lucrarii;
 • receptia facuta de un reprezentant al distribuitorului local.

Acte necesare pentru depunerea documentatiei la Distrigaz Sud Retele in vederea obtinerii solutiei de alimentare la sistemul de distributie gaze naturale:

 • copie act de identitate/ CUI;
 • acte proprietate legalizate (originalul copiei legalizate) – contract de vanzare-cumparare, certificat de mostenitor (cu acordul mostenitorilor + BI/CI de la toti mostenitorii), act de donatie, titlu de proprietate, contract de inchiriere (cu acordul proprietarului, contract de comodat (cu acordul proprietarului);
 • copie legalizata Autorizatie de Construire (A.C)  a imobilului in original insotita de fotocopii dupa planul de situatie anexa la A.C imobil, cu viza spre neschimbare (daca este cazul);
 • acordul notarial pe propria raspundere pentru despagubirea investitorilor conductei stradale;
 • actul notarial pe propria raspundere cu privire la inexistenta litigiilor asupra imobilului;
 • planuri de incadrare 1:500; 1:2000 (Directia Patrimoniu-Primaria Municipiului Bucuresti) si/sau planuri cu documentatia avizata  de la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara 1:500; 1:2000, nefolosite la alte Certificate de Urbanism si/sau Autorizatii de Construire;
 • acordul coproprietarului+ copie act de identitate (daca este cazul).

statii-si-posturi-de-reglare

    Profesionalismul este unul din principiile dupa care ne ghidam activitatea. Oferim solutii complete si colaboram cu furnizorii nostri pentru a executa lucrari cu debite cuprinse intre  10 si 1000 mc/h, dar si o buna functionare a statiilor si posturilor de reglare-masurare atat in regim de iarna, cat si de vara. Siguranta in exploatare este garantata de urmarirea stricta a fiecarei faze de executie.

Principalele categorii de lucrari si servicii aferente statiilor si posturilor de reglare-masurare sunt:

 • proiectarea si avizarea documentatiilor tehnice (faza DTAC si PTH);
 • obtinerea autorizatiei de construire pentru amplasarea statiilor si posturilor de reglare-masurare pe domeniul public la limita de proprietate;
 • procurarea materialelor necesare efectuarii lucrarii si transportul acestora la locatie;
 • executia lucrarilor de la debite mici (10 mc/h) pana la debite de 1000 mc/h;
 • efectuarea probelor de rezistenta si etanseitate;
 • receptia si punerea in functiune realizate de un reprezentant al distribuitorului local impreuna cu un reprezentant al firmei;
 • mentenanta si service;
 • verificari si revizii ale statiilor si posturilor de reglare-masurare.

Pasii necesari in realizarea statiilor si posturilor de reglare-masurare sunt:

 • incheierea contractului de consultanta/proiectare si/sau executie statii si posturi de reglare-masurare;
 • obtinerea acordului de acces si a solutiei de alimentare de la distribuitorul local;
 • intocmirea ofertei tehnice pentru lucrarea propriu-zisa;
 • proiectarea statiilor si posturilor de reglare-masurare;
 • obtinerea autorizatiei de construire;
 • executia statiilor si posturilor de reglare-masurare;
 • receptia si punerea in functiune.

instalatieutilizare

     Prezenti pe piata instalatiilor de gaze naturale si termice de mai bine de zece ani, firma noastra a acumulat o bogata experienta in realizarea lucrarilor de anvergura, ajungand in topul companiilor de succes in domeniu. De-a lungul timpului am executat mai bine de 30.000 de instalatii de utilizare gaze naturale de joasa, redusa si medie presiune pentru clientii nostri. Calitatea lucrarilor si materialele folosite la executia acestora, ne recomanda ca fiind un partener de incredere. Personalul calificat al companiei si resursele materiale detinute permit parcurgerea etapelor necesare realizarii unei lucrari de instalatii de la ofertare, proiectare, executie-montaj, receptie, punere in functiune, mentenanta, service, verificari si revizii.

Principalele categorii de lucrari si servicii aferente instalatiei de utilizare sunt urmatoarele:
 • obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare executiei instalatiei de utilizare;
 • proiectarea si executia instalatiilor noi de utilizare a gazelor sau modificarea instalatiilor de gaze naturale existente;
 • proiectarea si executia coloanelor de separare ale consumului de gaze naturale cu contor individual;
 • montarea sistemului de detectie pentru scaparile de gaze naturale si monoxid de carbon (electrovalva cu detector de gaze naturale)
 • verificari si revizii ale instalatiilor de gaze naturale.

ATENTIE! Conform ordinului ANRE nr. 179, verificarea tehnica a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale se realizeaza: a) periodic, la maximum 2 ani, b) la cererea clientului final. Revizia tehnica a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale se realizeaza: a) periodic, la maximum 10 ani, b) dupa intreruperea functionarii instalatiei de utilizare pentru o perioada de timp mai mare de 6 luni, c) dupa orice eveniment care ar fi putut afecta instalatia de utilizare.

 • interventii rapide la instalatiile de gaze naturale.
Pasi necesari pentru a realiza o instalatie de utilizare gaze naturale sunt:
 • obtinerea acordului de acces;
 • proiectarea instalatiei de gaze naturale;
 • avizarea documentatiei de catre un verificator autorizat MDRT;
 • executia instalatiei de utilizare gaze naturale conform proiectului si Normativului in vigoare;
 • receptia instalatiei de gaze naturale in prezenta unui reprezentant al furnizorului local de gaze naturale si un reprezentant autorizat al firmei noastre;
 • punerea in functiune a instalatiei de utilizare gaze naturale.
ACTE necesare:

A. pentru proiect instalatie de utilizare gaze naturale la bloc:

 • copie act de identitate/CUI;
 • copie act de proprietate;
 • in cazul in care exista coproprietari este necesar acordul scris al acestuia si o copie C.I
 • acordul Asociatiei de Proprietari;
 • acordul investitorilor initiali ai coloanei de gaze.

B. pentru proiect instalatie de utilizare gaze naturale din bransament comun:

 • copie act identitate/CUI;
 • copie act detinere spatiu;
 • acordul beneficiarului instalatiei de racordare gaze naturale (bransament).